08.03.2017 – zebranie walne SGW

UWAGA, UWAGA!
Od dziś w Głogoczowie mamy czterech oficjalnych „GŁOGOCZOWSKICH GOSPODARZY” czyli Honorowych Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

W ten nietypowy sposób członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie podziękowały na walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia panom na których pomoc zawsze mogą liczyć.

#gospodynieglogoczow #gospodarzglogoczowski

edf

edf

dav

dav