11.12.2013 – otwarcie Galerii Dzwonnica

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie została uroczyście otwarta Galeria Dzwonnica.

To nowe miejsce na mapie kulturalnej Głogoczowa powstało dzięki realizacji projektu „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Projekt ten był współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Partnerem projektu był także Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie było liderem wyżej wymienionego projektu i na podstawie umowy użyczenia, od Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu pomieszczeń holu Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie,  jest w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2014 roku podmiotem prowadzącym Galerię Dzwonnica. Galeria ta merytorycznie podlega Dyrektorowi MOKiS.

Szczegóły dotyczące omawianego wyżej projektu oraz Galerii Dzwonnica znajdują się na stronie www.wiesjakdzwon.pl.